Respublikinis ikimokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos specialistų STEAM projektas ,,Erdvė ir laikas vaikų pasaulyje“

Š. m. balandžio 20 – gegužės 25 dienomis Šiaulių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ logopedė Sigita kartu su kolege Jurgita iš Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ organizavo respublikinį  ikimokyklinio ugdymo ir švietimo pagalbos specialistų STEAM projektą ,,Erdvė ir laikas vaikų pasaulyje“.

       Organizatorių siekis buvo – skatinti visus specialistus, dirbančius su ikimokyklinio amžiaus vaikais,  pasidalinti turima patirtimi apie erdvės ir laiko suvokimų ugdymą per STEAM veiklas. Vaikams, ypač turintiems kalbos sutrikimų, dažnai būdingas  pažinimo funkcijų nepakankamumas: jiems vėliau formuojasi laiko ir erdvės suvokimai, kurie užtikrina vaikų sėkmingesnį ugdymąsi matematikos, kalbos, inžinerijos, technologijų, gamtos mokslų srityse, ugdo pasitikėjimą savimi.

      Erdvės, laiko vaizdiniai formuojasi ilgai ir sudėtingai. Tai susiję su vaiko patirtimi, kurią jis įgyja stebėdamas supančią aplinką. Vizualinis erdvės suvokimas slypi ne vaiko akyse, o jungtyje tarp regėjimo ir mąstymo. Kai maži vaikai savo rankose turi žaislą ir su juo žaidžia, jie kartu vysto ir savo vizualinio erdvės suvokimo gebėjimus – mokosi atskirti spalvą, formą, susipažįsta, kaip vieni objektai siejasi su kitais erdvėje. Vizualinis erdvės suvokimo įgūdis glaudžiai susijęs su problemų sprendimu ir abstrakcijų suvokimu. Todėl erdvės ir laiko suvokimas yra neatsiejama ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) dalis.

      Projektu susidomėjo ir prisijungė septynios  ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš Vilniaus, Jonavos, Šiaulių ir viena gimnazija iš  Tauragės rajono, Skaudvilės. Šalies pedagogai, atsižvelgiant į asmeninę raidą,  vaikų sampratą apie erdvę ir laiką  ugdo naudodami įvairias erdvines ir laiko matavimo, skaičiavimo priemones, pasitelkdami išmaniąsias technologijas, žaidimus, vaikų piešinius ir darbelius, projektus, aplinkos stebėjimą ir diskusijas. AČIŪ visiems projekto dalyviams!

       Tikimės, kad sudarytas priemonių katalogas ne tik paįvairins ugdymo procesą, bet ir skatins vaikus tyrinėti, mąstyti, atrasti, suteiks naujų potyrių. Veikla bus dinamiškesnė, žaismingesnė, įdomesnė!

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS