ISTORIJA IR TRADICIJOS

Istorija


Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ veikia nuo 1988 m. lapkričio 28 d., įsikūręs Gytarių mikrorajone. Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga.

Svarbiausia lopšelio-darželio nuostata – demokratinis vadovavimas ir darbas, vaiko asmenybės pažinimas ir pripažinimas, jo galių puoselėjimas, atsižvelgiant į raidos ypatumus.

Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių deklaracija, kitais teisės aktais ir lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatais.

Lopšelis-darželis dirba pagal bendruomenės sukurtą ir direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio  ugdymo programą „Vaivorykštės keliu“.

Yra sporto ir meninės veiklos salės.

Misija

Organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visuminį ugdymą; skatinti pedagogų kūrybiškumą, profesionalumą; teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikui ir šeimai; plėsti kvalifikuotą, vaikams prieinamos etnokultūros integravimą į įvairias vaikų veiklos sritis, atrandant natūralius vaiko įaugimo į tautos kultūros terpę kelius ir būdus.

Tikslai

Sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti perėjimą prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Siekti ugdymo turinio kaitos, ugdymo(si) proceso modernizavimo –  nuolatinio atnaujinimo visose ugdymo srityse.

Užtikrinti saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką saugančią vaiko fizinę ir psichinę sveikatą.

Tradicijos

Lopšelio-darželio auklėtiniai noriai muzikuoja, mėgsta dainuoti, todėl nuo 1995 metų rudens kasmet rengiamos Dainorėlių šventės, kuriose dalyvauja apie 80 vaikų, o susirinkę tėveliai ir  svečiai džiaugiasi jaunaisiais dainorėliais, jaudinasi dėl jų, renka skambiausią dainelę ir šauniausius atlikėjus. Tai labai linksma, tradicija tapusi šventė, kuriai vadovauja muzikos mokytoja Vita Taučienė-Rezgienė. Šioje šventėje noriai dainuoja ne tik vaikučiai, bet ir jų auklėtojos. Renginys kupinas muzikos teikiamo džiaugsmo, visų jaudulio ir dėmesio.

„Piemenėlių dienelės“ – pavasarinis tradicinis renginys atkeliavęs kartu su muzikos mokytojos atėjimu dirbti į mūsų lopšelį-darželį. Kiekvienais metais, prisimindami praeities darbus, šiame renginyje dalyvauja per 60 ugdytinių, tapusių piemenukais ir jų močių,  senelių,  kadaise ganiusių gyvulius. Jie dalijasi prisiminimais, pasakoja vaikams apie ganiavos ritualus.

Šis renginys parodytas ir miesto visuomenei per folkloro šventę „Saulele motule“, kuri vyko miesto amfiteatre.

„Piemenėlių dienelių“ aidas pasiekė Šiaulių universiteto (ŠU) Muzikos katedros docentų V. J. Lyguto ir A. Vaičienės ausis. ŠU viešint svečiams iš JAV Omahos universiteto,  renginį stebėjo dėstytoja Bellisa Berke. Ji buvo sužavėta išlaikytomis lietuvių liaudies tradicijomis ir apie mūsų įstaigos ugdomąsias veiklas žadėjo papasakoti savo šalyje.

Informacija atnaujinta — 2017/01/09 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2022 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS