ISTORIJA IR TRADICIJOS

Istorija

Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ veikia nuo 1988 m. lapkričio 28 d., įsikūręs Gytarių mikrorajone. Lopšelis-darželis yra bendrosios paskirties neformaliojo ugdymo švietimo įstaiga.

Svarbiausia lopšelio-darželio nuostata – demokratinis vadovavimas ir darbas, vaiko asmenybės pažinimas ir pripažinimas, jo galių puoselėjimas, atsižvelgiant į raidos ypatumus.

Įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių deklaracija, kitais teisės aktais ir lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatais.

Lopšelis-darželis dirba pagal bendruomenės sukurtą ir direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio  ugdymo programą „Vaivorykštės keliu“.

2022 m. lopšelis-darželis atsinaujimo: atlikti sienų šiltinimo darbai.

Misija

Teikti ikimokyklinio amžiaus vaikams ugdymo paslaugas, atliepiančias individualius vaiko ir šeimos poreikius. Kurti sveikatai palankią aplinką, stiprinant bendruomenės narių sveikatą, sveikos gyvensenos įgūdžius pasitelkiant socialinius partnerius auginant pasitikintį, atvirą, sėkmingą vaiką. 

Vizija

Atvira, patraukli, besimokanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, stiprinanti ir sauganti bendruomenės narių sveikatą. 

Tikslai

Sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti perėjimą prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

Siekti ugdymo turinio kaitos, ugdymo(si) proceso modernizavimo –  nuolatinio atnaujinimo visose ugdymo srityse.

Užtikrinti saugią ir jaukią ugdymo(si) aplinką saugančią vaiko fizinę ir psichinę sveikatą.

Tradicijos

Nuo 2010 metų vykdomas tęstinis etninis projektas „Močiutės skrynią pravėrus“, kurio tikslas – lietuvių liaudies tradicijų puoselėjimas bei etninio palikimo išsaugojimas ir perdavimas iš vyresniosios kartos mažiesiems ugdytiniams, pedagogams. Kasmet paruošiama nauja programa, bendradarbiaujant su Šiaulių kultūros centro folkloro ansambliu „Sidabrinė gija“.

Nuo 2020 metų vykdomas respublikinis tęstinis muzikinis lopšinių projektas „Pele, pele, nešk miegelį“, kuriame visos Lietuvos lopšelių-darželių ugdytiniai pateikia įvairių autorių ir stilių lopšines.

Lopšelio – darželio „Eglutė“ ugdytiniai kasmet dalyvauja įvairiuose respublikiniuose muzikiniuose projektuose su paruošta koncertine programa.

Informacija atnaujinta — 2022/11/15 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS