D.U.K.

Kas turi pirmumo teisę priimant vaiką į lopšelį-darželį?

Pirmumo teisę turi:

  • vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;
  • vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  • vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;
  • vaikas, kurio brolis (įbrolis) ar sesuo (įseserė) einamaisiais metais lanko ir lankys tą pačią įstaigą;
  • vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);
  • vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

Ar galiu užregistruoti vaiką į eilę Duomenų bazėje keliose lopšeliuose-darželiuose?

      Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti registruojami ir bendrosios paskirties, ir specialiosios paskirties  švietimo įstaigoje.

Ar priimant vaiką į lopšelį-darželį būtina deklaracija Šiaulių mieste?

       Į švietimo įstaigą priimami vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota arba pateikta būsto nuomos sutartis Šiaulių mieste. Jeigu į švietimo įstaigą, išskyrus regionines švietimo įstaigas, priimti visi norintys vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Šiaulių mieste, tačiau yra laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje apmokėjimo.

Kur galiu rasti informacijos apie 5-6 metų vaikų raidą?

Informacija atnaujinta — 2022/11/25 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2023 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS