PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Vaiko išlaikymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra 

 arba 
 atleidžiami. Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,  komplektavimo tvarkos aprašą,  patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m.gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459.

 pateikiami įstaigoje ir registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinę įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“.

Priimant vaikus į įstaigą gali būti taikoma išimties tvarka Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir/ar Švietimo skyriaus teikimu.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.

Priimant vaikus, sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir švietimo paslaugų tiekėjo.

Vaikai išbraukiami iš sąrašų ir perkeliami į kitą grupę įstaigos vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą.


Priėmimo tvarka

Vaikai į ikimokyklinę įstaigą priimami eilės tvarka, vadovo įsakymu, pateikus tėvams (globėjams) prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymą, bei gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą.

 

Pagal HN:15 į lopšelio grupes priimame po 15 vaikų, į darželio grupes po 20 vaikų. Grupes komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Vaikai priimami ir per mokslo metus į laisvas vietas. Apie priėmimą ar išbraukimą vaikų iš sąrašų pagal tėvų (globėjų) prašymą informuojama įstaigos bendruomenė, Švietimo skyrius.

Priešmokyklinio amžiaus grupė(s) formuojama(os) pasirinkus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelį(ius), patvirtintą įstaigos steigėjo įsakymu.

Informacija atnaujinta — 2020/01/20 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS