PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikų priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos 2019 m. gruodžio 12 d. sprendimu Nr. T-459 (2022 m. spalio 7 d. redakcija) patvirtintu „Vaikų Registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu“ skaityti čia 

Tėveliai gali savarankiškai teikti prašymą Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje: www.siauliai.lt  -> Veiklos sritys -> Švietimas -> Priėmimas į lopšelius-darželius -> Teikti prašymą. 

Nuoroda į prašymą savarankiškam pateikimui:  https://www.vaikuregistracija.lt/siauliai/bendra_registracija.php

Registravimo į eilę 

Priėmimo į lopšelį-darželį

Į lopšelį-darželį pirmumo teise gali būti priimami:

1. vaikai, kurių šeimai taikoma atvejo vadyba, ir (ar) Švietimo skyriaus teikimu;

2. vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

3. vaikai, kurie lankė specialiosios paskirties švietimo įstaigą;

4. įstaigą jau lankančių vaikų  broliai ar seserys;

5. vaikai, kuriuos augina vienas iš tėvų (jei vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, jei vienas iš tėvų yra dingęs be žinios);

6. vaikai, jei vienas iš tėvų (globėjųatlieka privalomąją ar profesinę karo tarnybą.

Informacija atnaujinta — 2023/02/28 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS