Bendrojo vertinimo modelis

Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ komanda 2023 metais dalyvavo Kokybės valdybos Bendrojo vertinimo modelio (BVM) pilotavime.

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – nustatyti lopšelio-darželio stiprybes, tobulintinas veiklos sritis ir jas susieti su veiklos tobulinimo veiksmais, tikslu tobulinti lopšelio-darželio veiklą ir ugdymo kokybę.
Veiklos kokybės įsivertinimas už 2023 metus buvo organizuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-490

 
Įsivertinimas vyko 2024 m. sausio – kovo mėnesiais. Darbo grupė atliko lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą ir parengė
. Šiaulių lopšelio-darželio „Eglutė“ veiklos kokybės įsivertinimą pagal Bendrojo vertinimo modelį vykdė 2023 m. gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-205 sudaryta darbo grupė „Dėl bendrojo vertinimo modelio (BVM) įgyvendinimo grupės sudarymo“:

Jankūnienė Roberta, direktorė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė; 
Trepkuvienė Jūratė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė ir už viešinimą atsakingas asmuo;
Tavorienė Vita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė; 
Skrupskelytė Ieva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė;
Baltrukėnienė Žydrūnė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė;
Šniukaitė Deimantė, švietimo pagalbos specialistė, veiklos kokybės įsivertinimo grupės narė.

 

Informacija atnaujinta — 2024/04/11 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2024 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS