Darbo grupės

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

pirmininkė – Roberta Jankūnienė, direktorė.

Nariai:

Rasa Biknienė, Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Sandra Urbelienė, pedagogų tarybos deleguotas asmuo, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija;

Vita Tavorienė, pedagogų tarybos deleguotas asmuo, ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija;

Ieva Miškauskienė, mokyklos tarybos deleguotas asmuo, tėvų atstovas.

 

2023-2025 metų strateginio plano ir 2023 metų metinio veiklos plano rengimo ir priežiūros darbo grupė

Rengimo:

Roberta Jankūnienė, direktorė (darbo grupės vadovė);

Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Regina Jurevičienė, ūkio dalies vedėja;

Sigita Denikytė, logopedė;

Lina Trukšina, apskaitininkė;

Vita Tavorienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Vita Taučienė-Rezgienė, meninio ugdymo mokytoja.

Stebėsenos:

Ieva Miškausienė, tėvų atstovė, įstaigos tarybos pirmininkė;

Ieva Skrupskelytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė.

 

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pirmininko pavaduotoja – Sigita Denikytė, logopedė;

sekretorė – Lina Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

Deimantė Šniukaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė;

Dainora Petkutė-Damašauskienė. visuomenės sveikatos biuro specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje.

 

Pedagogų metodinės grupė

koordinatorė – Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

pirmininkė –Žydrūnė Baltrukėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

pavaduotoja –Ieva Skrupskelytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

sekretorė –Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė.

 

Vidaus įsivertinimo darbo grupė

koordinatorė –Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Vita Tavorienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ieva Skrupskelytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė.

 

Įvaizdžio formavimo darbo grupė

koordinatorė –Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Regina Jurevičienė, ūkio dalies vedėja;

Sigita Denikytė, logopedė;

Neringa Švedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sandra Urbelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Ala Bagūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Ikimokyklinio ugdymo programos „Vaivorykštės keliu“ refleksijos darbo grupė

koordinatorė –Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai:

Sigita Denikytė, logopedė;

Monika Stancevičienė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja;

Aina Pocevičienė, socialinė pedagogė;

Vita Tavorienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Aurelija Pelaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rimantė Petrauskė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Fizinio aktyvumo skatinimo darbo grupė

koordinatorė –Jūratė Trepkuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

organizatorė: Monika Stancevičienė, neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja;

Nariai:

Žydrūnė Baltrukėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Neringa Švedienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Irena Tuzinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sigita Denikytė, logopedė;

Sandra Martinkutė-Grigaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Informacija atnaujinta — 2022/11/25 << ATGAL

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2023 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS