STEM STRATEGIJA 2020 M.

    Lopšelio-darželio vadovai balandžio mėnesį inicijavo atlikti dabartinės ugdymo situacijos tyrimą STEAM diegimo kontekste. Atliekant įsivertinimą skatino vadovautis 7 pagrindiniais STEAM elementais. Tyrimą atliko suburta STEAM mokytojų komanda. Įsivertinime dalyvavo 20 mokytojų. Šiuo tyrimu buvo išsiaiškintos stipriosios ir silpnosios ugdymo pusės, padėjusios pagrindą STEAM strategijos kūrimui ir STEAM veiksmų plano 2020 m. parengimui.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS