Socialinio emocinio ugdymo olimpiada „DRAMBLYS“

2020 metai – vaikų emocinės gerovės metai.
Kovo pirmąją savaitę „Riešutėlių“ grupės vaikai, jų auklėtojos ir socialinė pedagogė dalyvavo draugiškojoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „DRAMBLYS“, kurią organizavo VšĮ „Pozityvaus ugdymo institutas“, Lietuvos Socialinio emocinio ugdymo asociacija, VšĮ „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų centras“. Renginio tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU (socialinio emocinio ugdymo) pažangą.
Dalyvaudami olimpiadoje vaikai ugdė šiuos įgūdžius: dalijimąsi, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, mokymąsi vieniems iš kitų, draugiškų santykių puoselėjimą bei saugios aplinkos kūrimą. Olimpiados metu, atlikdami įvairias užduotis, vaikai ugdė 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Po kiekvienos užduoties atlikimo veiklų aptarimą – refleksiją. Olimpiados metu pirmiausiai buvo atliekami įžanginiai, relaksaciniai, apšilimo pratimai, padedantys vaikams nusiteikti valandėlėms. Ugdytiniai mokėsi suvokti, kad patys gali kontroliuoti daugelį savo gyvenimo situacijų. Vaikai ugdė: dėmesio reguliavimą, darbinę atmintį, betarpiškų impulsų kontrolę ir gebėjimą kantriai, atkakliai tęsti veiklą ir ją užbaigti iki galo, mokėsi laikytis taisyklių ir susitarimų, emocijų raiškos kontrolę – mokėsi susilaikyti nuo agresyvių veiksmų, atsipalaiduojant, nusiraminant.
„Riešutėlių“ grupės vaikai dalyvaudami olimpiadoje „Dramblys“, dirbdami individualiai, porose ir grupėse, mokėsi išklausyti vienas kitą, priimti bendrus sprendimus, valdyti ir atpažinti emocijas, laikytis susitarimų, elgtis mandagiai, taikiai, ugdė gebėjimą bendraudami su kitais kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus, mokėsi nusiraminimo – relaksacijos būdų. Vaikai olimpiados metu buvo susikaupę, dėmesingi, stengėsi atlikti kuo daugiau užduočių. Džiugu, kad veiklos sukėlė teigiamų emocijų, vaikai įgijo naujos patirties, stengėsi būti draugiški.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2020 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS