RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ STEAM PROJEKTAS „AR ŽINAI, KAIP ROPOJA, ŠLIAUŽIA SRAIGĖS, SKRUZDĖS, VABALAI?“

Š. m. birželio 7 – rugpjūčio 23 d. Šiaulių lopšelio – darželio „Eglutė“ pedagogės A. Pelaitienė, M. Vaškevičienė ir D. Gravers organizavo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projektą „Ar žinai, kaip ropoja, šliaužia sraigės, skruzdės, vabalai?“ Maloniai dalyvauti buvo kviečiami visos Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir tėvai. Projekto tikslas – stebėti, tyrinėti vabzdžius, vabalus, moliuskus, sudarant sąlygas ikimokyklinio amžiaus vaikų patyriminiam ugdymui(si), kūrybiškumui, iniciatyvumui, emocinio ryšio su gamta formavimuisi, integruojant gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos menų ir matematikos STEAM ugdymo metodus ir būdus.

                      Projektu susidomėjo ir prisijungė penkios respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, viena gimnazija. Veiklas parengė 9 pedagogės su įvairaus ikimokyklinio amžiaus ugdytiniais (3-6 m.). Labai smagu matyti nuotraukose vaikų laimingus veidelius, stebinčius                 vabaliukus, sraiges, skruzdes, žiogus, karkvabalius lauke ir grupėse.

                      Visų pirma mokytojos vaikams pravedė pažintines – edukacines veiklas, papasakojo, supažindino su vabalais, jų gyvenimo būdais, mityba, išvaizda, kasdienybės ypatumais. Ugdytiniai kaip tikri ekspertai ir praktiškai susipažino su entomologija – vabaliukais, kurie jau yra surinkti ir patys keliavo su padidinimo stiklais tyrinėti įvairiausius vabaliukus: kiek pas ką akyčių, kojyčių. Kūrybiškai ir išradingai buvo kūriami nameliai jiems – „vabzdžių viešbučiai“, į kuriuos bandė privilioti gyventojus, juos stebėjo, džiaugėsi. Gavome video, kaip vaikai kūrė vikšrą ir stebėjo kaip jis juda. Buvo kuriami ir voratinkliai vorams, smagiai lavinama smulkioji motorika. Ugdytiniai mokėsi piešti spirales, deklamuoti eilėraštuką apie sraigę, žiūrėjo edukacinius animacinius filmukus apie vabalėlių gyvenimą gamtoje. Taip pat vaikai pasinaudodami briuselio kopūstais štampavo sraigutes, pripiešė teptuku trūkstamas detales, kiti lankstė, klijavo, piešė…

                      Na, ir finišas – linksmiausia projekto dalis buvo „sraigių lenktynės“. Vaikai kieme ir darželio teritorijoje ieškojo sraigių, jas apžiūrinėjo plika akimi ir lupomis. Surengė sraigių lenktynes, sugalvojo joms vardus, stebėjo sraigių paliktą ėjimo taką, spėliojo, kuri sraigė greičiau pasieks kibirėlio viršų, finišo liniją. Vyko ne tik stebėjimai, bet ir aktyvūs pokalbiai apie sraigių išvaizdą, jų gyvenimo būdą, mitybą ir pan. Šauniai buvo sugalvotos ir sukurtos sraigių lenktynėms skirtos trasos. Labai džiaugiamės mokytojų ir ugdytinių kūrybingumu ir išradingumu. Smagu, kad šis projektas suteikė džiugių emocijų ir įspūdžių.

Dėkojame šio projekto organizatorėms Aurelijai Pelaitienei, Mildai Vaškevičienei, Danutei Gravers  ir visiems dalyviams už dalyvavimą, bendradarbiavimą. 

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS