„Pyktį trypiu, minkau ir sprogdinu“

„Pelėdžiukų“ grupė spalio 5 dieną savireguliacijos ir savikontrolės projektui pasirinko aptarti E. Gudelienės korteles „Atpažink jausmus“ kartu su socialine pedagoge Aina. Grupėje prieš analizuojant korteles susikūrėme taisykles, kurių laikysimės aptardami korteles: 1. Atidžiai klausysime kito (įtemptos ausytės, tylios burnytės); 2. Kalbėsime po vieną ir netrukdysime kitiems (norėdami pasakyti/papasakoti – kelsime ranką); 3. Nepertrauksime draugo (leisime jam iki galo papasakoti). Socialinė pedagogė pasirinko su ugdytiniais aptarti šias korteles, kadangi jos turi įvairiapusę paskirtį: ne tik tobulina vaikų socialinę, sveikatos, komunikavimo, pažinimo kompetencijas, ugdo bendruosius gebėjimus, bet ir padeda susipažinti ir suvokti, kas gi yra toji savireguliacija bei savikontrolė.  Vaikai aptardami korteles bandė: atpažinti ir įvardinti įvairius jausmus (linksma, liūdna, pikta, baimė, nuostaba ir t. t.), nagrinėjo tinkamo ir netinkamo elgesio pavyzdžius, tyrinėjo savo jausmų raišką, aptarė sukauptą patirtį, ieškojo tinkamų išeičių, lavino problemų sprendimo įgūdžius bei emocinį intelektą. Analizuodami korteles “Pelėdžiukai” bandė atpažinti gerą ir blogą elgesį, analizavo, kodėl veikėjai pasielgė netinkamai bei kaip galėtų pasielgti tinkamai. Kartu aptarėme tinkamus (apkabinu, atsiprašau, atsitraukiu ir t. t.) ir netinkamus (mušu, pravardžiuojuosi, nepriimu draugo ir t. t.) jausmų reiškimo būdus. Mokėmės nusiraminimo būdų, kuomet esu piktas. Praktiškai išbandėmė tris: dalis vaikų trypė ant pykčio kilimėlio, dalis minkė plastiliną, kiti sprogdino balionus. Galiausiai visi išbandėme kvėpavimo pratimus: bandėme giliai įkvėpti ir iškvėpti. Ugdytiniams veikla patiko, sukėlė teigiamų emocijų, vaikai įgijo patirties, kaip reikia tinkamai valdyti savo emocijas bei kaip galima nusiraminti.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS