Programos „Mes mąstytojai“ tęsinys, 2 skyrius „Kaip veikti kartu siekiant bendro tikslo?“

„Ąžuoliukų“ grupės ugdytiniai, atlikę 1-ojo skyriaus užduotis, nusprendė toliau būti socialiniais tyrinėtojais ir atlikti 2-ojo skyriaus užduotis.  Rugsėjo 20-24 dienomis 5-ečiai kartu su  socialine pedagoge aiškinosi, kaip veikti drauge siekiant bendro tikslo. Mūsų mažieji mokslininkai ne tik tyrinėjo knygelę ir joje pristatytą pasakojimą, bet ir atliko tokias veiklas, kaip „Pabirę obuoliai“, „Pieno bidonėlių kliūčių ruožas“, „Perduok kiaušinį“, „Nesusipratimas gaminant valgį“. Atlikdami užduotis ir vaidindami mažieji įtvirtino išgirstą informaciją: pradėjo suprasti, kad yra grupės dalis, suvokė, kad grupė turi tikslą, sužinojo, kad mąstyti gali drauge su kitais, atskyrė, kas yra bendras ir asmeninis tikslas.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS