Olimpiada „Dramblys”

Kovo 22 dieną prasidėjo draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“. Šią dieną „Sauliukų“ ir „Girinukų“ grupėse stiprinome atsakingų sprendimų priėmimo kompetenciją. Mokėmės spręsti problemines situacijas ir atsakingai priimti sprendimus, analizuoti skirtingus atvejus. Veiklų metu buvo lavinama atsakingų sprendimų kompetencija – vaikų gebėjimas priimti sprendimus priklausomai nuo gyvenimo lūkesčių, etinių standartų, saugumo ir socialinių normų bei realaus pasekmių įvertinimo. Ugdytiniai dėmesingai klausėsi K. Kasparavičiaus pasakos „Ginčas“, kurią suvaidino socialinė pedagogė. Vaikai bandė spręsti ginčą, kuris kilo  tarp šakutės, šaukšto, peilio ir saldainio. Po to patys vaikai vaidino ir bandė spręsti ginčą. 5-ečiai nagrinėjo pateiktas skirtingas Vytauto, Linos, Viktoro ir Simo situacijas bei ieškojo tinkamiausio sprendimo, t. y. mokėsi atsakingai priimti sprendimą. Mažieji buvo skatinami analizuoti gyvenimo situacijas, išlaikyti tarpusavio santykius, užjausti kitus bei priimti sprendimus atsižvelgiant į savo ir aplinkinių gerovę. Antradienį, kovo 23 dieną, 5-ečių „Girinukų“ ir „Sauliukų“ grupės ugdė savitvardos kompetenciją – savitvardos įgūdžius kasdienėse situacijose. Savitvarda –  gebėjimas aktyviai valdyti savo emocijas, mintis bei elgesį įvairiose situacijose. Tai streso valdymas, impulsų kontrolė, savęs motyvavimas ir disciplina, siekiant asmeninių bei akademinių tikslų. Vaikai mokėsi, kaip reikia reguliuoti savo nemalonias emocijas ir suvaldyti emociškai sudėtingą situaciją. Ugdytiniai pagal ištrauktas korteles analizavo problemines situacijas ir nuosekliai pasakojo, kaip reiktų spręsti aprašytą situaciją. Vyko diskusija pateikiant klausimus: kaip jaučiasi žmogus, atsidūręs šioje situacijoje? Ką daryti, kai nepavyksta suvaldyti nemalonių emocijų? Analizavome, ar vaikams taip buvo nutikę, ką jie darė, kaip dėl to jautėsi, ką galvojo apie nedraugiškai pasielgusį vaiką? Aptarę situacijas susitarėme, kad radę sprendimą tam tikrai situacijai, stengsimės tinkamai reaguoti ir ją spręsti. Trečiadienį penkiamečių „Girinukų“ ir „Sauliukų“ grupės ugdė ir stiprino socialinio sąmoningumo kompetenciją. Socialinis sąmoningumas – empatiškumas ir gebėjimas įsijausti į kito žmogaus būseną, atsakomybė už kitus, skirtingų kultūrų, socialinių, etninių normų bei elgesio suvokimas ir pripažinimas. Užsiėmimas buvo reikšmingas, kadangi: gerino grupės atmosferą ir vaikų nuotaiką, ugdytiniai mokėsi įvertinti savo stiprybes, gebėjimus, pomėgius. 5-ečiai mokėsi pažvelgti į situaciją iš kito žmogaus perspektyvos, ugdė pasitikėjimą savimi, buvo skatinamas socialinės įvairovės pripažinimas, mažieji mokėsi išklausyti ir gerbti vieni kitus. Vaikai turėjo nupiešti SAVO stiliaus marškinėlius, sukurti jų dizainą taip, kad „drabužis“ atspindėtų jų nuotaiką, pomėgius, svajones, gebėjimus ir kt. Kiekvienas vaikas pristatė savo marškinėlius. Po pristatymo vyko aptarimas: kaip sekėsi piešti ir pristatyti? Kas buvo lengviau? Kaip jautėsi pasakodami? Kaip sekėsi klausyti kitų? Ką naujo sužinojo apie draugus? Kokių panašumų ir skirtumų rado klausydami kitų? Kovo 25-osios ketvirtadienį stiprinome tarpusavio santykių kompetenciją su „Sauliukų“ ir „Girinukų“ grupėmis. Ugdėme gebėjimą geriau pažinti save ir draugus, užmegzti draugiškus santykius su bendraamžiais ir kitais asmenimis. Vaikai buvo skatinami veiklos metu labiau vienas kitą pažinti ir palaikyti draugiškus santykius. Užsiėmimo metu ugdytiniai mokėsi, kaip galima atpažinti skirtingus dalykus ir situacijas, kurios juos nuliūdina, supykdo ar pralinksmina. Diskusijos metu aptarėme, kad visi žmonės jaučia tam tikras emocijas ir nėra gerų ar blogų emocijų, jos visos reikalingos. Svarbiausia, kaip kiekvienas žmogus elgiasi su savimi ir kitais, jas jausdami. Peržiūrėjome video, kuriame buvo pasakojama istorija apie vidinį emocijų dramblį. Po to vyko diskusija: kas buvo svarbu šioje istorijoje? Kas padėjo istorijos veikėjui susidraugauti su savo drambliu? O kas galėtų padėti susidraugauti su kiekviename iš mūsų esančiu mūsų emocijų drambliu? Galiausiai 5-ečiai piešė savo dramblį, o aplink tuos dalykus, kurie jį supykdo, nuliūdina arba pralinksmina. Pabaigus piešti susėdę ratu vaikai vieni kitiems parodė savo dramblius bei pasakojo, kas juos džiugina, liūdina bei pykdo. Grupėse mažieji pasikabino savo dramblius ir padarė emocijų dramblių parodą. Paskutinę „Dramblio“ olimpiados dieną stiprinome savimonės kompetenciją. Ugdytiniai mokėsi reflektuoti apie savo laimės emociją ir jų raišką. Lavino kūrybiškumą, mokėsi rašymo kopijuojant pradmenų, stiprino organizacinius įgūdžius. Prisiminėme, kokias vaikai žino emocijas ir daugiau dėmesio skyrėme laimės emocijai. Vaikai galvojo, kada jie būna laimingi ir pasakojo vieni kitiems. Ugdytiniai laimę vaizdavo veido mimika, kūno poza. Galiausiai piešė savo laimės emociją, t. y. tai, kas jiems suteikia laimę, bet prieš tai vaikščiojo tyloje ir galvojo, ką norėtų nupiešti. Pabaigę piešti 5-ečiai kopijavo ir piešinyje rašė žodį LAIMINGAS/LAIMINGA. Mažieji dalinosi įspūdžiais atsakydami į klausimus: kodėl nupiešei būtent tai? kokie požymiai rodo, kad piešinyje nupiešta laimė? kodėl svarbu reikšti emocijas? kaip mūsų emocijų parodymas padės kitiems būti labiau dėmesingiems vienas kitam.

Grupės džiaugiasi dalyvavusios „Dramblio“ olimpiadoje, vaikai kupini naujų žinių, įspūdžių ir potyrių. Mes jau „dramblinėjome“, prisijunkite ir jūs!

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS