Lietuvos ikimokyklines ugdymo įstaigas ,,Eglutė“ vienijantis projektas ,,Mane supantis pasaulis“

,,Pelėdžiukų‘‘ grupės bendruomenė beveik  visus mokslo metus- nuo  spalio mėnesio iki gegužės mėnesio, vykdė Lietuvos ikimokyklines ugdymo įstaigas ,,Eglutė“ vienijantį projektą ,,Mane supantis pasaulis“, kurį organizavo Radviliškio lopšelis-darželis ,,Eglutė“. Projekto tikslas – padėti vaikams pažinti juos supantį pasaulį, suprasti savo vietą jame. Projekte dalyvavo  devynios ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos: Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“ – „Pelėdžiukų“ grupė,  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“, Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Eglutė“, Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ , Utenos lopšelis-darželis „Eglutė“, Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis “Eglutė”, Ukmergės lopšelis-darželis “Eglutė”, Radviliškio lopšelis-darželis “Eglutė” . Kiekvieną mėnesį įgyvendinome pateiktas mėnesio užduotis bei veiklas  ir dalinomės gerąja darbo patirtimi, inovatyviomis ugdymo(si) idėjomis,  gražiomis akimirkomis su visomis prisijungusiomis prie projekto ikimokyklinėmis Lietuvos įstaigomis ,, Eglutė’’.  Įgyvendinant projektą ugdytiniai buvo: 1.Raginami pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: eksperimentuojant, žaidžiant tyrinėjant. 2. Skatintinami ugdytinių norai  pažinti juos supančią aplinką, aktyvinamas poreikis gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje. 3. Plėtojamos individualios fizinės, socialinės, pažinimo, kalbos ir bendravimo, kūrybinės galios.4. Formuojamas atsakingas ir rūpestingas projekto dalyvių požiūris į juos supančią aplinką ir gamtą.

Projektą,, Pelėdžiukų“ grupė spalio mėnesį  pradėjo  nuo susipažinimo. Kūrybingai ir išradingai prisistatėme  savo grupę ir savo gimtąjį miestą Šiaulius.  Lapkričio mėnesio užduotis buvo nupiešti piešinį tema ,,Mano geriausias draugas‘‘. Su ugdytiniais nupiešėme geriausią draugę vardu „Šypsenėlė‘‘. Ją kūrėme visi kartu.  Gruodį sukūrėme atvirutes ir pasveikinome artėjančių švenčių proga  projekto dalyvius. Sausį eksperimentavome su sniegu, paminėjome ,, Pasaulinę sniego dieną“- lipdydami sniego senius, žaisdami su sniegu.  Pavasarį kūrybingai marginome margučius, sodinome ir sėjome augalus, stebėjome jų augimo procesą, stebėjome ir piešėme paukštelius, kūrėme iš to ,,Ką dovanojo žemė“,  eksperimentavome su vandeniu, paminėjome ,, Pasaulinę sveikatos dieną“ kurdami plakatus sveikatos saugojimo tematika. Šokome kurdami, improvizuodami  šokius skirtus ,,Pasaulinei šokio dienai“. Projekto „Mane supantis pasaulis“ dalyvių online susitikimas įvyko 2021 m. gegužės 14 d. Diskusijos metu aptarėme projektines veiklas, pasidalinome patirtais įspūdžiais.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2022 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS