Lapkričio 16 – oji – tarptautinė „Tolerancijos“ diena

Šiaulių lopšelio – darželio „Eglutė“ ugdytiniai kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytojomis lapkričio 16 dieną prisijungė prie socialinės pedagogės  A. Pocevičienės inicijuojamos akcijos ir kūrė TOLERANCIJOS miestus savo grupėse. Ne tik kūrė, bet ir diskutavo, aiškinosi, kas yra tolerancija, analizavo žodžio „tolerancija“ reikšmę, nagrinėjo, ką reiškia būti netolerantiškam. Pedagogės su vaikais grupėse diskutavo, ar gyvename tolerantiškoje visuomenėje, šalyje, mieste. Analizavo tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius, situacijas. Bandė ieškoti ir surasti XX a. istorijos pavyzdžių, susijusių su netolerancija. Kūrė tolerancijos miestus įvairiais būdais ir technikomis: piešdami, spalvindami, konstruodami, aplikuodami ir kt. Socialinė pedagogė džiaugiasi grupių susidomėjimu ir aktyviu dalyvavimu minint tarptautinę tolerancijos dieną. „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai šią dieną paminėjo kartu su socialine pedagoge Aina. Pirmiausiai vaikai kartu su tėveliais namuose konstravo  savo namą/butą, kuriame gyvena įvairių priemonių pagalba (dėžutės ir kt.). Sukūrę namelius juos atsinešė į grupę ir pristatė, papasakodami, kur gyvena (namas/butas/gatvė) ir su kuo gyvena. Pristačius namelius nusprendėme, kad miestui vien namų nepakanka, todėl socialinei pedagogei pasiūlius vaikai mieste apgyvendino įvairius žmones ir gyvūnus (berniukas, mergaitė, storas ir plonas žmogus, aukštas ir žemas bei kt.). Apgyvendinę žmones diskutavome ir nusprendėme, kad mūsų miestas – Šiauliai bus atviras visiems, nesvarbu, kokia asmens lytis, amžius, rasė, religija… Vaikai spalvino įvairius skirtingus žmogeliukus ir apgyvendino juos mieste. Kadangi gyvensime išsvajotame Šiaulių mieste, ugdytiniai iš namų atsinešė kartu su tėveliais padarytų fotografijų iš žymių Šiaulių miesto vietovių (lapė, Šiaulių arena, žaliūkių malūnininko sodyba ir kt.), kurias lipdėme lape. Mūsų išsvajotame mieste atsirado žymios Šiaulių miesto vietovės, vaikų nameliai (kuriuose jie  gyvens) ir skirtingi žmonės, su kuriais mes draugausime. Mūsų Šiaulių miestas – atviras visiems. Iš sukurtų vaikų ir jų tėvelių namelių įstaigos koridoriuje surengėme tolerancijos namelių parodą, kuria gali pasidžiaugti kiekvienas, atvykęs į įstaigą. Socialinė pedagogė A. Pocevičienė nuoširdžiai dėkoja visoms grupėms, prisijungusioms prie šios iniciatyvos, „Pelėdžiukų“ grupės vaikučiams ir jų tėveliams už aktyvų bendradarbiavimą bei „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojai Sandrai už didelį norą veikti kartu!

    Sukurtas „Pelėdžiukų“ grupės „Tolerantiškasis miestas –Šiauliai“ yra nufotografuotas ir patalpintas į uždarą Facebook grupę „Auklėtoja auklėtojai“, nusiųstas tarptautinei komisijai nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Vaikų rankų kompozicijos nuotrauka patalpinta uždaroje Facebook grupėje „Ištiesk draugui ranką“.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS