„KAŠTONIUKŲ“ GRUPĖS STEAM VEIKLŲ ILGALAIKIS PROJEKTAS „ ŽAIDIMŲ, EKSPERIMENTŲ PASAULYJE“

,,Kaštoniukų” grupėje,  gruodžio mėnesį įkurtoje naujoje “Kaštoniukų” STEAM laboratorijoje”,  auklėtojos Aurelija Pelaitienė ir Milda Vaškevičienė kartu su grupės vaikais atliko STEAM eksperimentus, tyrimus. Vaikai eksperimentuodami, tyrinėdami su įvairiomis laboratorinėmis priemonėmis, gamtine medžiaga įgijo naujų mokėjimų ir įgūdžių, patobulino jau turimas žinias socialinės, sveikatos, pažinimo, komunikacijos, meninės kompetencijų srityse, susipažino su naujomis matavimo priemonėmis ir būdais.

 Auklėtoja Aurelija Pelaitienė organizavo ir pravedė šias  STEAM veiklas: “Beždžioniukų svarstyklės”, “Saldainių vaivorykštė”, “Nupiešk “Emociuką”, “ Pirmasis sniegas”.

STEAM veikla “Beždžioniukų svarstyklės”. Tikslas – tobulinti skaičiavimo, matavimo, skaitmenų pažinimo, kiekio, dydžio ir svorio suvokimo įgūdžius. Mokytis sverti įvairaus dydžio ir svorio priemones. Vaikai susipažino su “Beždžioniukų svarstyklėmis, svėrė beždžioniukų figūrėles, kaštonus, konkorėžius, įvertino jų svorį skaitmenimis. Sverdami vaikai skaičiavo sveriamas priemones, įvertino jų kiekį, dydį, svorį, kuri priemonė sunkesnė, lengvesnė?.

STEAM veikla “Saldainių vaivorykštė”. Tikslas – tobulinti spalvų pažinimo, matavimo, kiekio suvokimo, skaičiavimo įgūdžius, suteikiant vaikams eksperimentavimo galimybes. Veiklos metu vaikai dėliojo „Skittles“ saldainius į lėkštes, juos skaičiavo, ant saldainių pylė vandenį su laboratorinėmis kolbelėmis, stebėjo sklindančią spalvų vaivorykštę, įvardijo spalvas, svėrė saldainius su „Beždžioniukų svarstyklėmis“, sužinojo, kad vienodai gali sverti  skirtingas saldainių kiekis.

STEAM veikla „Nupiešk „Emociuką“. Tikslas – tobulinti emocijų suvokimo, sakytinės, rašytinės kalbos, smulkiosios pirštų motorikos mokėjimus bei įgūdžius, pritaikyti išmaniąsias technologijas STEAM veiklose. Vaikai kopijavo švieslentėje emocinį veiduką, jį nuspalvino, įvardijo emociją.

STEAM veikla „Pirmasis sniegas“. Tikslas – tirti sniego savybes, lavinti sakytinę kalbą, apibūdinant sniego spalvą, fizinius ypatumus: šaltas, šlapias, tirpsta, purus, plėsti žinias apie negyvosios gamtos reiškinius. Vaikai į savo vardinius, Steam veikloms skirtus kibirėlius, su kastuvėliais, mentelėmis rinko sniegą, „statė sniego bokštelius“. Parsinešę sniegą į grupę, tyrinėjo jo savybes su padidinamaisiais stiklais, stebėjo kaip tirpsta sniegas, sužinojo, kodėl ištirpo sniegas, kad snaigės – sušalę lietaus lašeliai. Stebėjo ištirpusio sniego vandenyje žemės, šapelių likučius.

Auklėtoja Milda Vaškevičienė organizavo ir pravedė šias STEAM veiklas :“Ežiuko lipdymas“, „Kaštoniukų skaičiai“, „Emocingi žmogeliukai“.

STEAM veikla „Ežiuko lipdymas“. Tikslas – lavinti vaikų sakytinę kalbą, kūrybiškumą, vaizduotę, smulkiosios motorikos įgūdžius, estetinį suvokim.  Naudojant saulėgrąžų sėklas ir plasteliną, nusprendėme su vaikais sukurti savo ežiuką. Ugdytiniai minkė plasteliną, sukurdami ežiukui kūnelį bei galvytę, tuomet pirštukais spaudė spygliukus – saulėgrąžas. Šis darbelis labai patiko, spygliukus skaičiavo, ir glostė. Lavino ir sakytinę kalbą, nes dirbdami vaikai pasakojo, ką ežiukas valgo, neša ant spygliukų.

STEAM veikla „Kaštoniukų skaičiai“. Tikslas – gamtinių medžiagų (kaštonų, kankorėžių) panaudojimas skaičiuojant, žaidžiant didaktinius, mokomuosius žaidimus. Vaikai dėliojo ant skaitmenų kontūrų kaštonus, kankorėžius, atpažino ir įvardijo skaitmenis. Lavino erdvės suvokimą, dėliojant gamtines medžiagas pagal skaitmenų kontūrą, tobulino skaitmenų pažinimo įgūdžius.

STEAM veikla „Emocingi žmogeliukai“. Tikslas –  gamtinių medžiagų (kaštonų) panaudojimas ugdomojoje veikloje skatinant vaikus aktyviau dalyvauti, lavinant kūrybiškumą, estetinį suvokimą, smulkiąją pirštų motoriką. Vaikai iš plastelino  ir kaštonų lipdė žmogeliukus, kurie buvo ne paprasti, o „papuošti“ įvairiomis emocijomis: linksmi – šypsosi, kitas liūdi, pyksta, dar keli –  šelmiškai išdykę. Ugdytiniai lavino kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, kartu ir sakytinę kalbą, įvardino emocijas, kūno dalis, džiaugėsi savo emocingais žmogeliukais.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS