eTwinning projektas ,,Augu su pasaka“

Šaltomis žiemos dienomis ,,Ežiukų-spygliukų“ grupės ugdytiniai kartu su pedagoge Aldona Pateckaite  kūrė, inscenizavo pasakas, siekdami tobulinti(s) gebėjimus kalbėti įvairiu tempu, intonacija, reikšti mintis, naudojant kūno kalbą – mimiką, gestus, judesius.  Vaikai mokėsi pasvarstyti, kada vaidinant reikėtų kalbėti tyliai, kada -garsiai, liūdnai, linksmai.  Kada reikėtų kalbėjimą pastiprinti nežodine kalba, o įterpti kūno kalbą.  Šiam projektui pasirinkome pasakas ,, Ropė“,  ,,Pirštinė“,  ,,Jaučio trobelė“, ,,Meškutis ir kiškis“. Pasakų inscenizavimas padeda  vaikams  pasitikėti savimi, nebijo jie suklysti, jaučia, kad jų pastangos vertinamos, patys išmoksta vertinti personažų poelgius,  savo ir kitų vaidybinius bandymus, dalijasi įspūdžiais su tėveliais. Tobulėja gebėjimas dalyvauti pokalbyje ir pateikti kalbančiajam klausimus.  Paklausus vaikų ar įdomu vaidinti, dauguma sakė, jog taip, galima viskuo pasiversti, be to po vaidinimo būna labai smagu, nes visi tau ploja.  Gebėjimą darniai sutarti su kitais moko  pasaka ,,Ropė“.   Pasakos ,,Jaučio trobelė“ ir ,,Pirštinė“   sužadino vaikus susimąstyti, kaip svarbu jaustis nuoširdiems, paprastiems, atlaidiems padėti vieni kitiems. Juk tokia maža senelio pamesta pirštinė, o žvėreliai tokie dideli  ir su skirtingais elgesio būdais, emocijomis. Tačiau į pirštinę  sutilpo visi gyvūnėliai.  Pasaka ,,Meškutis ir kiškis“ mokė išminties, gerumo, atlaidumo, pykčio suvaldymo žingsnelių.   Pasakos tobulina vaikų  socialinę, pažinimo kompetencijas.                                                                                                                                                          

  Dalyvavome ir Gyvosios planetos inicijuotame tarptautiniame projekte ,,Širdies pasaka Tau“.  Šis projektas skatino vaikus kūrybai, bendražmogiškųjų vertybių ugdymui. Kūrėme pasakas, inscenizavome jau žinomas pasakas.  Pasakose ieškojome draugystės, gražaus ir taikaus bendravimo,  vienybės.  Piešėme, lipdėme, kalbėjomės kas nutinka kai iškyla konfliktas. Kokie pagrindiniai pykčio suvaldymo žingsneliai. Ieškodami  kokios dorybės įkvepia širdį geriems darbams, supratome, jog būtinas visur draugiškumas, nuoširdumas, darbštumas, paprastumas, išmintis, pagarbumas, gerumas, atlaidumas, atjauta, atidumas , dėkingumas. Tik tada  pasaulyje klestės vienybė ir taika.

Žodinė paieška

Teisinė forma-biudžetinė įstaiga;
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre.

K. Korsako g. 6A, LT-78359 Šiauliai
Tel. (841) 55 22 27
El.p. eglute@splius.lt

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis
Mokomoji kalba – lietuvių
Įm. k. 190529919
Direktorė – Roberta Jankūnienė

Steigėjas

Steigėjas


© 2021 Šiaulių lopšelis-darželis „Eglutė“
NEĮGALIESIEMS